Revistes

Catàlegs, revistes, llibres

Es tracta d’un producte de diferents pàgines que, juntes en la seva part central, fan còmoda la seva lectura. Hi han molts tipus d’acabats per aquests productes: Si és revista i catàlegs solen anar grapats i els llibres fresats o cosits.

Tot és en funció de les necessitats del producte a realitzar.