Paper de carta

Paper de carta

El paper per a cartes s’utilitza de manera normal per enviar documents administratius com factures, albarans, fulles de contracte, etc… en els quals imprimirem posteriorment. D’aquesta manera es disposa d’un document de la millor qualitat offset amb tots els colors corporatius de la nostra marca. El tamany de fulla que sol utilitzar-se per escriure una carta és A4 amb les mesures de 21 cm. d’ample i 29,7 cm. d’alçada.